TGL Gümrük Müşavirliği

Bilgi Güvenliği Politikası

 Bilgi Güvenliği Politikası

 18.05.2017

 TGL Gümrük Müşavirliği yönetimi olarak ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni tüm bilgi varlıklarımızın, bilgi varlığımız bulunan yerlerimizin ve faaliyetlerimizin güvenliğini sağlamak ve bu varlıkların saklanması, iletilmesi, değiştirilmesi, erişilmesi ve işlenmesini kontrol altına almak amacı ile uygulamaktayız.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda taahhütlerimiz aşağıdaki gibidir;

  • Bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmak ve politikanın uygulamaya konmasında gereken kaynağı, eğitimi ve liderliği sağlamak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yönetiminde; T.C. Yasa ve yönetmeliklerine, ISO 27001:2013 BGYS standardına, Politika ve Prosedürlerimize uymak,
  • Bilgi güvenliği ihlalleri konusunda gerekli organizasyon, eğitim, kaynak ve altyapının oluşturulmasını sağlamak, ihlal olması halinde disiplin sürecini çalıştırmak,
  • Tedarikçi ve alt yüklenicilerinin Bilgi Güvenliği Performansını gözönünde bulundurarak ve onlarla BGYS konularında işbirliği içinde olmak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek ve etkinliğini sağlamak için, Kuruluş İçi Denetimlerde bulunmayı ve bu denetimlerin sonuçlarını yönetim olarak ele almayı, görevler ayrılığı prensibi ile süreç içi kontrollerin kurulmuş olmasını sağlamak,

Genel Müdür