TGL Gümrük Müşavirliği

Etik Beyanı

 • Ek Dosyalar:
 • PDF File

01.09.2018

Yürütmekte olduğu ticari faaliyetlerde kanunlara, yasalara ve genel kabul görmüş ahlak kurallarına uymak TGL’nin öncelikli etik değerleridir.

İşbu Etik Beyanı ile TGL ve tüm çalışanları;

 • Bütün faaliyetlerinde başta T.C. Anayasası olmak üzere tüm ulusal mevzuata ve Türkiye’nin taraf olduğu tüm uluslararası sözleşmelere ve düzenlemelere uygun davranmayı,
 • Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalmayı,
 • Yasadışı bir ödeme içerisinde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir şekilde bulunmamayı,
 • Kamu çalışanlarının kararını veya görevini yapmasını etkileyen/etkileyebilecek herhangi bir eşya ya da menfaat için hediye vermemeyi,
 • İş amaçlarına uygun olmayan ağırlamalar yapmamayı,
 • Kişisel çıkarları şirket menfaatlerinin önüne geçirmemeyi,
 • Hiç kimseyi zorla istihdam etmemeyi,
 • Sigortasız personel çalıştırmamayı,
 • Çocuk işçi çalıştırmamayı,
 • İletişimde olduğu firmaların ticari mahremiyetini ve gizliliğini korumayı,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği şahısların verilerini korumayı,
 • Faaliyetlerini yürütürken elinde bulundurduğu resmi ya da gizli belgelerden haksız olarak faydalanmamayı ve üçüncü kişileri faydalandırmamayı,
 • Kamu çalışanları ve müşteriler ile ilişkilerde saygı kurallarına uygun davranmayı,
 • İyi bir çalışma ortamı yaratmayı,
 • Vergi kaçırmamayı,
 • Haksız rekabete girmemeyi,
 • Çevreye zarar vermemeyi,
 • Faaliyetlerini yürütürken kaliteden taviz vermemeyi ve müşteri memnuniyetini amaç edinmeyi, ilke edinmiştir.

 

TGL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.
Turhan GÜNDÜZ
Yönetim Kurulu Başkanı